INISIATIF KEMUDAHAN RAKYAT
( IKR )
Memberi tumpuan kepada projek kecil berimpak tinggi yang memberi manfaat kepada rakyat. Skop projek meliputi projek menyenggara, menaik taraf, membaik pulih dan membina baharu infrastruktur kecil awam. Permohonan hendaklah memenuhi ciri-ciri best value for money untuk kepentingan umum. Untuk maklumat lanjut sila ke menu Garis Panduan yang telah disediakan.